de gevleugelde bode

  

 De geschiedenis van       

          De Postduif

                                                                   

Geschiedenis

Een postduif is een duif die, na een periode bij de eigenaar te hebben doorgbracht, naar elders wordt vervoerd en wordt losgelaten. De duif vindt op wonderlijke wijze de weg naar zijn oorspronkelijke verblijf terug. De postduif stamt waarschijnlijk af van de rotsduif (Columba Livia).


Rotsduif Mijnbeestenboel

De rotsduif

 

 

Ver voor het begin van onze jaartelling ging men in landen als Perzië, Griekenland en Egypte over tot het houden van duiven. Er ontstond een tamme soort, die vooral was bedoeld voor consumptie. In de tijd van de oude Romeinen en Grieken (ca. 500 voor Christus) ging men de duiven ook gebruiken voor het versturen van berichten.
In de 16e eeuw werden de eerste duivenhokken ondergebracht in torens. Het was echter een voorrecht voor de edelen om dergelijke duiventorens te bouwen. De meeste jonge duiven die geboren werden, at men op. De ontlasting van de duiven werd gebruikt om de landerijen te bemesten.
De postduivenhobby is tussen 1815 en 1825 in België ontstaan. Men kwam toen op het idee om duiven te gaan kweken die snel naar hun hok terugkeren. Vanuit België verspreidde de hobby zich over Europa. Ook in Nederland werd het houden van duiven populair. 
De postduif heeft een goed richtingsgevoel. Voor een deel komt dat, doordat hij hierop is gefokt door de mens. Er werd en word gefokt met de snelste duiven met de beste conditie. Ook moeten postduiven het liefst een snel reactievermogen hebben en ze moeten over grote afstand naar hun hok snel terug kunnen keren. Postduiven werden om deze eigenschappen eerst vooral gebruikt voor het versturen van post.

 

Tegenwoordig worden vooral wedstrijden met postduiven gedaan (duivensport). Men laat de duiven vluchten maken over grote afstanden. Men rijdt ze ver weg van huis en laat ze op eigen 'kompas' in groepen terug vliegen. De snelste duiven hebben gewonnen. De eigenaren van duiven worden ook wel "duivenmelkers" genoemd. 

Versturen van berichten

Zoals in het vorige stuk is aangegeven, werden postduiven vroeger gebruikt om post te versturen. Hoe ging dat precies in zijn werk? Een dun en klein papiertje werd beschreven met enkele regels, en dit werd om de poot bevestigd. Na het loslaten ging de duif terug naar zijn hok, waar dat bericht gelezen kon worden. Het was dus alleen mogelijk om berichten te versturen naar het thuishok van een getrainde duif. Door verschillende postduiven van verschillende locaties mee te nemen kon men berichten naar meerdere plaatsen sturen. Dit was vroeger een zeer snelle manier van communicatie. Pas met telegrafie en later met de telex kwamen nog snellere communicatiemiddelen, die natuurlijk veel betrouwbaarder en minder omslachtig ziijn.

 

Postduiven in oorlogstijd


 

bus met postduiven 1916

Het houden van postduiven in oorlogstijd is een linke bezigheid. In plaats van een geinige liefhebberij wordt het opeens een activiteit met een groot strategisch belang.

Het houden van postduiven tijdens de Eerste Wereldoorlog was van militair belang. Alle strijdende partijen hebben daarom op grote schaal gebruik gemaakt van deze vliegende koeriers.

Vanwege de vrees voor militaire spionage werd de duivensport verboden. Wie toch met zijn duiven op stap ging riskeerde dat ze in beslag werden genomen."

In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld was het houden van postduiven ronduit een levensbedreigende zaak. De bezetter beschouwde het houden van deze beesten militair-strategisch van grote waarde en trad daarom keihard op tegen overtreders. Er zouden zelfs complete onderduikcircuits zijn opgezet om topduiven uit handen te houden van de Duitsers. Op deze manier hoopten duivenhouders hun sport te redden totdat Nederland weer was bevrijd.

2-11-2012 Postduif uit WO II gevonden in schoorsteen AMSTERDAM - In het Engelse Surrey is het skelet van een postduif uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De vogel had nog een boodschap in code om zijn poot zitten. Dat meldt de Daily Mail donderdag. De 74-jarige David Martin vond de resten van het dier tijdens het schoonmaken van de ongebruikte schoorsteen. ''We dachten eerst dat het een wedstrijdduif was, tot we het rode kokertje met de code vonden'', aldus de man tegen de krant. Hoe het dier in de schoorsteen terecht is gekomen, is niet duidelijk. Mogelijk wilde de vogel even uitrusten op de schoorsteen en raakte het beest bevangen door de rook. Op het briefje staan 27 codes, elk met een combinatie van vijf nummer en letters. Codekrakers van de Britse overheid proberen nu de code te ontcijferen. Boodschappen Groot-Brittannië gebruikte tijdens de Tweede Wereldoorlog postduiven om boodschappen van het slagveld naar het hoofdkwartier te versturen. De Royal Air Force beschikte over een speciale afdeling met 250.000 duiven.

 

Nieuws 2011-11-01_03
Reacties (13092)